We are currently performing an upgrade to our software. This upgrade will bring MediaWiki from version 1.31 to 1.33. While the upgrade is being performed on your wiki it will be in read-only mode. For more information check here.

Subzone

Z Wowpedia
Skocz do: nawigacja, szukaj

Podstrefa (ang. subzonem sub-zone lub sub-area) to mniejszy obszar większej strefy. Dla przykładu Dolina Northshire jest podstrefą obszaru Las Elwynn.